بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 133 - شماره 537 مورخ 1/8/1369: اعتراض نسبت به رأی وزارت نیرو (صلاحیت دادگاه)

عنوان: مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی وزارت نیرو دادگاه های عمومی دادگستری می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم و بیست وپنجم دیوان عالی کشور
موضوع: اعتراض نسبت به رأی وزارت نیرو (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه پنجم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی تهران و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی اعتراض به اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه های سازمان آب منطقه ای تهران صلاحیت دیوان عدالت اداری را تایید کرده ولی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور در مورد مشابه با تایید صلاحیت دادگاه عمومی تهران حل اختلاف کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ،رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بردادگاه های عمومی دادگستری دارد بنابرأین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir