بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 138 - شماره 546 مورخ 30/11/1369: صلاحیت ستاد مرکزی واگذاری زمین

عنوان: تشخیص اراضی کشت موقت با هیات واگذاری زمین می باشد و مرجع رسیدگی به اعتراض مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت با ستاد مرکزی واگذاری زمین می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهاردهم و بیست و دوم دیوان عالی کشور
موضوع: صلاحیت ستاد مرکزی واگذاری زمین

خلاصه گزارش پرونده

شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی دو کنگاور را در دعوی به طرفیت هیات هفت نفره واگذاری زمین به خواسته استرداد زمین به اعتبار صلاحیت هیات واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران تایید کرده ولی شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور در دعوی مشابه قرار عدم صلاحیت ذاتی را نقض و پرونده را برأی اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعاده نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده 3 آیین نامه اجرأیی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر مصوب 8 آبان 1365 هیات وزیران به عهده هیات واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می شود. آیین نامه مزبور در جلسه مورخ 15 شهریور ماه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرأیی دارد، بنابرأین رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه صادر گردیده، صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2023 By 9px.ir