بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 147 - شماره 560 مورخ 21/3/1370: دعوی الزام به ثبت واقعه ازدواج (صلاحیت دادگاه)

عنوان: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاح و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دهم و سیزدهم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی الزام به ثبت واقعه ازدواج (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین شعبه ششم دادگاه حقوقی یک و شعبه ششم سوم دادگاه مدنی خاص شیراز در رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاح صلاحیت دادگاه حقوقی یک شیراز را تایید کرده ولی شعبه دهم دیوان عالی کشور در دعوی مشابه که اختلاف در صلاحیتبین شعبه دوم دادگاه حقوقی یک و شعبه سوم دادگاه مدنی خاص شیراز حاصل شده با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاح نامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 1 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابرأین رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir