بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 153 - شماره 574 مورخ 15/2/1371: دعوی مطالبه مهر (صلاحیت دادگاه)

عنوان: دعوی مطالبه مهر در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب بیست ویکم و بیست و نهم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی مطالبه مهر (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه بیست ویکم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاههای حقوقی دو و مدنی خاص مشهد در دعوی مطالبه مهریه مندرج در نکاح نامه رسمی ، چون زوجین در اصل مهر اختلاف نداشته اند صلاحیت دادگاه حقوقی دو را تایید کرده ولی شعب بیست و نهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه با تایید دادگاه مدنی خاص حل اختلاف نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می شود. بنابرأین رأی شعبه 29 دیوان عالی کشور که با نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir