بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 158 - شماره 585 مورخ 13/7/1371: دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول (صلاحیت دادگاه)

عنوان: دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول غیرمالی و در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است مگر اینکه مالکیت مورد اختلاف باشد که در این صورت نصاب دادگاه معتبر است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم و ششم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی یک و دو ساری در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه مال منقول، به لحاظ اینکه مالکیت مورد نزاع نبوده، صلاحیت دادگاه حقوقی دو را تایید کرده است ولی شعبه ششم دیوان عالی کشور در مورد مشابه با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساری حل اختلاف کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذر ماه 1364 از دعاوی غیر مالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های حقوقی دو می باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می شود مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه های حقوقی معتبر است. بنابرأین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir