بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 161 - شماره 593 مورخ 1/9/1373: آراء قطعی دادگاه مدنی خاص

عنوان: آراء دادگاه مدنی خاص در مورد نفقه ، حضانت، تمکین و ملاقات
طفل قابل تجدید نظر نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع: آراء قطعی دادگاه مدنی خاص

خلاصه گزارش پرونده

شعب هفتم ، نهم، نوزدهم و بیست و دوم دیوان عالی کشور احکام صادر شده از دادگاههای مدنی خاص را به ترتیب در دعاوی راجع به نفقه، تمکین زوجه، حق حضانت و ملاقات طفل قابل رسیدگی تجدید نظر دانسته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی نموده اند ولی شعبه سی ام دیوان عالی کشور احکام صادر شده در موارد مذکور را قطعی و غیر قابل تجدید نظر اعلام و درخواست تجدید نظر را رد کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بند 3 ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که »
« از تاریخ 27/6/1372 لازم الاجرا گردیده، آراء»
« قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و »
« ذکری ازنفقه وحضانت وتمکین و...ننموده است »
« و چون طبق ماده 18قانون مزبور کلیه قوانین و »
« مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده ، لذا آرأی »
« صادر، نسبت به دعاوی مذکور قابل تجدید نظر »
« نبوده، رأی شعبه 30 دیوان عالی کشور که با این »
« نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این »
« رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه »
« قضائی مصوّب 1328 برأی دادگاهها و شعب »
« دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع »
« است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir