بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 4 - شماره 167 مورخ 3/2/1334: رانندگی کایون با ﭙروانه درجه دو

عنوان : رانندگی کامیون با گواهینامه پایه دوم در حکم رانندگی بدون پروانه
است.
علت طرح: صدور آراء متهافت از شعبه دوم دیوان عالی کشور
موضوع : رانندگی کامیون با پروانه درجه دو

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دیوان عالی کشور در خصوص مجازات راننده کامیون با گواهینامه پایه دوم که مرتکب قتل غیر عمد شده آراء متهافتی صادر نموده است: در یک مورد رانندگی کامیون با گواهینامه پایه دوم را در حکم رانندگی بدون پروانه و مشمول مجازات ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مصوّب 1328 دانسته و رأی فرجام خواسته را که به استناد ماده 1 قانون مزبور صادر شده نقض کرده، ولی در مورد دیگر رانندگی کامیون با گواهینامه پایه دوم را، رانندگی بدون پروانه محسوب نکرده و مجازات آن را مشمول ماده 1 قانون مرقوم دانسته و رأی فرجام خواسته را که به استناد ماده 2 قانون یاد شده صادر گردیده نقض کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات»
« رانندگان ورقه ای است که به موجب آن صلاحیت»
« راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط »
« نقلیه از نوع بخصوص مجاز می گردد، بنابراین »
« در صورتی که شخصی با داشتن پروانه درجه دو »
« مبادرت به راندن کامیون نماید ازلحاظ اینکه برای »
« راندن کامیون پروانه درجه یک لازم می باشد در »
« حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده »
«است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir