بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 73 - شماره 51 مورخ 17/11/1358: لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی

(( پرونده ردیف 24))
عنوان : بزه معاونت در قتل از جمله مستثنیات لایحه عفو عمومی متهمان و
محکومان جزائی مصوّب 13/6/58 شورای انقلاب می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و دوم دیوان عالی کشور
موضوع : لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوّب
13/6/1358

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دیوان عالی کشور معاونت در قتل را مشمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوّب شهریور ماه سال 1358 دانسته و حکم محکومیت فرجامخواه را که به این اتهام در دادگاه جنائی محکوم شده نقض، و او را از تعقیب معاف کرده ولی شعبه اول در مورد مشابه رأی محکومیت فرجامخواه را ابرام نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و»
« محکومان کیفری مصوّب 13/6/58 شورای »
« عالی انقلاب اسلامی ایران، بزه معاونت در »
« قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی »
« است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی »
« کشور صحیح است. این رأی به موجب ماده »
« واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب سال»
« 1328برای دادگاهها وشعب دیوان عالی کشور»
« درموارد مشابه لازم الاتباع می باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir